PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Aleksander Kraszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Kraszkiewicz JUBILER ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, NIP: 8722096798, REGON: 180290886 (dalej: „Administrator”).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi marketingowe, operacyjne oraz IT, ubezpieczyciele, operatorzy pocztowi, banki i operatorzy płatności, operatorzy systemów komentarzy, operatorzy rozwiązań typu chat online.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi .

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania przez Panią/Pana newsletteru.

Klauzula informacyjna - do pobrania