• Zgodnie z ustawą dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. z dnia  
    31 marca 2000r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.  
  • W przypadku odstąpienia od umowy zwracany produkt musi znajdować się w oryginalnym,  nienaruszonym stanie oraz nie może nosić żadnych znamion noszenia, uszkodzeń mechanicznych  wraz z nie zerwaną metką. 
  • Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy oraz dowód zakupu.